Lưu trữ thẻ: nhãn tên decal dán sách

Nhãn tên decal dán sách có thể tự thiết kế được không?

Nhãn tên decal dán sách hay còn gọi là nhãn vở trước đây thường được...