Nhận Thiết kế Logo

Nhận Thiết kế Logo cho các Đơn Vị Trường Học, Cty, Doanh Nghiệp

Các bước trong quy trình thiết kế 1 logo
Logo có thể chỉ là một nét vẽ đơn giản, bất cứ ai cũng có thể vẽ được, nhưng đôi khi đó là cả một quá trình tìm hiểu, sáng tạo, hình thành ý tưởng và tạo ra nó. Nhưng bên trong nó là cả một quá trình mà đòi hỏi người thiết kế cần có cái nhìn về nghệ thuật, khoa học, tâm lý học, sáng tạo và cả sự may mắn.

Logo có thể chỉ là một nét vẽ đơn giản, bất cứ ai cũng có thể vẽ được, nhưng đôi khi đó là cả một quá trình tìm hiểu, sáng tạo, hình thành ý tưởng và tạo ra nó. Nhưng bên trong nó là cả một quá trình mà đòi hỏi người thiết kế cần có cái nhìn về nghệ thuật, khoa học, tâm lý học, sáng tạo và cả sự may mắn.

Bạn nên biết: o Logo thực sự là cái gì.
o Những gợi ý khi bắt đầu quá trình sáng taọ.
o Những lưu ý trước khi bạn bắt tay vào làm.
o Những lời khuyên về dạng, dáng và sự lựa chọn màu.

Nhưng lần lượt từng bước một. Trước khi bắt đầu bạn nên biết một vài điều về một logo được thiết kế tốt, tại sao nó lại là tốt và làm nó như thế nào.
Logo là thương hiệu?
Đầu tiên, phải làm rõ một điều: Logo không phải là thương hiệu của bạn. Logo chỉ thể hiện về mặt thị giác thương hiệu của bạn. Việc xây dựng thương hiệu và tạo Logo là hai quá trình hoàn toàn khác nhau. Logo của bạn không có gì khác hơn là một hình ảnh đại diện cho thương hiệu của bạn, không hơn không kém. Nó cho phép công chúng với tiền của họ thấy được bạn, nhớ bạn, phân biệt và nhận ra bạn trong số hàng triệu nhãn hiệu khác nhau.
Và trong khi Logo không phải là thương hiệu thì thiết kế và sự sử dụng một cách nhất quán nó sẽ tác động không nhỏ tới việc thương hiệu của bạn sẽ được tiếp nhận như thế nào. Một logo tuyệt vời sẽ giúp công việc kinh doanh của bạn thành công một cách đáng ngạc nhiên. Ngược lại, có thể nó sẽ là “nụ hôn của thần chết”.